Personvernerklæring for NOR Construction AS

Behandlingsansvarlig

NOR Construction AS er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger både mot ansatte og mot kunder.

Personopplysninger som lagres

NOR Construction AS gjør avtaler med andre selskaper og ikke enkeltpersoner. Personopplysninger er opplysninger som kan kobles direkte til enkeltpersoner. Derfor er det begrenset hvilke personopplysninger som lagres.

NOR Construction AS lagrer i hovedsak navn, epost og telefonnummer. Dette gjøres i henhold til gjeldende regelverk.

Formål og grunnlaget for behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med våre kunder. For våre kunder benytter vi også opplysningene for å kunne gi de informasjon og service i forbindelse med avtalen via e-post, post eller telefon.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene kunden har avgitt på våre nettsider i forbindelse med utfylling av kontaktskjema. Vi bruker cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service (kun anonymiserte data innhentes).

Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Rettigheter for den registrerte

NOR Construction AS behandler våre kunder og ansattes personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du som kunde eller ansatte kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering. Våre nettsider benytter SSL som krypterer all informasjon som sendes inn via nettsiden

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: info(at)nor-construction.no

NOR Construction AS, Verkseier furulunds vei 9b, 0668 Oslo

Nor-Construction AS

Verkseier furulunds vei 9b

Phone: 99 12 97 77
E-Mail: info@nor-construction.no
Web: www.nor-construction.no